Friday, February 12, 2016

The Public expectations on SONA

Simamkele Vakaza
12 February 2016

Before the President delivered his speech on the State of the Nation Address. The public expected him to speak about service delivery. This is what the member of the public had to say…

“Kaloku into esizoyfuna namhlanje, sifuna umamela intetho ka Zuma”, she said.

“Sibeka izikhalazo zethu, sihlala ematyotyombeni, sifuna izindlu, sifuna imisebenzi”, she said.

“Singabahlali thina siphuma eLusaka kwindawo ngendawo. Sifuna ukuthetha no Zuma sizokhalaza”, she added.


“Sizokhalaza kuye asiyazi amaPolisa asibethela ntoni na”, she concluded. 

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home


Ilmainen www-laskuri